Call us on: 0468 721 685

donate

Welcome to Croatian Catholic Centre Sunshine

Welcome to Croatian Catholic Centre Sunshine

St. Leopold Mandic

St. Leopold Mandic

Book a Reception

Book a Reception

funeral

Hrvatski katolički Centar Sunshine vam nudi mogućnost korištenja naših prostorija besplatno, za organiziranje karmina , ukoliko koristite usluge pogrebnog poduzeća Newlands Funerals.
Pogrebno poduzeće Newlands Funerals dugi niz godina pomaže i podržava naš Centra želeći na taj način omogućiti neprestan rad Centra. Smatramo da je veoma bitno pomagati svoju zajednicu, biti dio nje i pomoći da se održi kao cjelina.
Za pružanje pogrebnih usluga imajte na umu da je cijena pogrebnih usluga poduzeća Newlands Funerals dosta jeftinija i prihvatljivija nego kod drugih pogrebnih poduzeća.

 

LEVEL CROSSING FURTHER UPDATES / DALJE OBAVIJESTI

    ENGLISH   HRVATSKI
    17-02-2022   17-02-2022
       
         
         

 

News and Events

 

LEVEL CROSSING REMOVAL    

BOOK A RECEPTION FOR ANY OCCASION

ERADICATE VIOLENCE - BRING AN IDEA